ZAK - ATLAS Van Friesland in 36 Kaarten

EgidiusAmsterdam.com

[001787] . ZAK - ATLAS Van Friesland in 36 Kaarten. Franeker: Bernh. Behrns,
1861. First Edition.. Hard Cover. Good Zakatlas van Friesland in36 kaarten > den
hoog welgeboren heer Jonkheer mr. Jan Ernst van Panhuijs Ridder der orde van den
Nederlandsche Leeuw, groot officier van den Orde van de Eikenkroon Commissaris
des Konings in de Provincie Friesland wordt deze Atlas met de meeste hoogachting
opgedragen door den Uitgever. Linnen of the spine is loose and incomplete. 36
lithographed maps. Litho's van Tresling & Co Amsterdam. Size: 180 x 123 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type