Wonderbaarlijke En Zeldzame Historie Van Thyl Ulenspiegel, Van Zijn Schalke / Listige Potzen En Boeverijen Die Hij Zo in Zijn Leven Als ook in Zijn Dood bedreven Heeft. Zeer Tijdkortig En Geneuglijk om Te Lezen Door Jonge en Oude Lieden

EgidiusAmsterdam.com

. Wonderbaarlijke En Zeldzame Historie Van Thyl Ulenspiegel, Van Zijn
Schalke / Listige Potzen En Boeverijen Die Hij Zo in Zijn Leven Als ook in Zijn
Dood bedreven Heeft. Zeer Tijdkortig En Geneuglijk om Te Lezen Door Jonge en
Oude Lieden . Deventer / Amsterdam: J.H. De Lange, 1st Edition. 170 x 105 Mm .
Hard Cover. Good 90 pagina's (+ 6 pagina's Lyk statie of oplees-Ceel van Thyl
Ulenspiegel. - Wonderbaarlijke En Zeldzame Historie Thyl Ulenspiegel, Van Zijn
Schalke / Listige Potzen En Boeverijen Die Hij Zo in Zijn Leven Als ook in Zijn
Dood bedreven Heeft. Zeer Tijdkortig En Geneuglijk om Te Lezen Door Jonge en
Oude Lieden te Deventer Gedrukt bij J.H.de Lange, Boek ... en Verkoper aan den
Brink - ongedateerd. Door muis aangeknaagd aan de bovenzijde van het boek waar
van de titelpagina het woord 'wonderbaarlijke' half wegvalt. Een hoek van de
laatste bladzijde ontbreekt, alsook een hoek van de eerste bladzijde van de lyk
statie. Perkamenten bandje. Al met al een nogal matig exemplaar maar leesbaar
van een waarschijnlijk 19de eeuwse herdruk van een vroege editie.  [006279] 

Collections: Books, Home page, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type