WILLEM FREDERIK HERMANS. Mandarijnen Op Zwavelzuur

EgidiusAmsterdam.com

[003077] WILLEM FREDERIK HERMANS. Mandarijnen Op Zwavelzuur - SIGNED & with an
Original Collage. Groningen: De Mandarijnenpers, 1963. First Edition..
Paperback. Signed by Author(s). Very Good 241 pages, , Z/W illustraties.
Nederlands. W.F.Hermans, Mandarijnen Op Zwavelzuur - Eerste druk.- SIGNED &
voorzien van een originele, gesigneerde Collage door W.F.Hermans. Ingesloten een
gedrukte, geadresseerde notitie van de Mandarijnenpers over de vertraging die de
uitgave van het boek te verduren heeft gehad in waarschijnlijk door Hermans
getypte envelop. Met als afzender: Spilsluizen 17 a Groningen. Cellofaan op de
rug 2 scheuren, rug verder mooi en heel, snede licht verkleurd, van een roker
geweest. Verder ongewoon mooi exemplaar. Collage: 41 x 23 cm met uiteraard een
vouw. Gekleurde heer in kleermakerszit met handdoek over zijn hoofd en grote
bril die een toevoeging van de schrijver is. Met monogram van Hermans. Size: 265
X 239 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type