WILLEM ELSSCHOT . Snoeck's Groote Almanak 1943

egidiusamsterdam.com

[004901] WILLEM ELSSCHOT . Snoeck's Groote Almanak 1943 - De Bekering Van Viaene
- Nicodemus - Elsschot - . Amsterdam: Snoeck , 1943. 1st Edition. 195 x 150 Mm.
Paperback. Fine 280 pagina's, geïllustreerd. Nederlandse tekst. - Snoeck's
Groote Almanak 1943 - met daarin op pag. 264: De Bekering Van Viaene door
Nicodemus = Elsschot - op pag 276 ook een advertentie; "Voor al uw publiciteit
gelieve u rechtstreeks te richten bij onzen verantwoordelijken agent : Den Heer
A. De Ridder Lemméstraat 21 Antwerpen. Licenciaat van den Hoogerem Graad in
Handels- en Consulaire Wetenschappen." Goed exemplaar. 

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type