WAGENAAR. Vaderlandsche Historie - Eenentwintigste Deel

EgidiusAmsterdam.com

[002476] WAGENAAR. Vaderlandsche Historie - Eenentwintigste Deel - Behelzende
Een Algemeenen Bladwyzer Op De Voorgaande 20 Deelen.- Register Op De 20 Delen -.
1759. Half-Leather. Fine 324 (+2) pages, text in old Dutch. Vaderlandsche
Historie Vervattende de Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden,inzonderheid
die van Holland. Van de vroegste tijden af: Uit de Geloofwaardige Schryvers en
Egte Gedenkstrukken Samengesteld. Eenentwintigste Deel Behelzende een'
algemeenen Bladfwyzer op de voorgaande XX. Deelen. te Amsterdam By Isaak Tirion
Met Privilegie van de ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en West Friesland
M D C C L I X. Eerste druk. Half leer, redelijke staat. Size: 217 x 140 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type