Tijdschrift Voor Onderwijzers, En Ter Bevordering Der Huiselijke Opvoeding - Tiende Jaargang 1842

egidiusamsterdam.com

G.H. Jongsma / P. Hofstede De Groot / E. Molema / B.V. Zijlstra e.a. Published by J. Oomkens, Groningen, 1842 Hard Cover. Condition: Fine. 1st Edition. 264 pagina's. Nederlandse tekst. - Tijdschrift Voor Onderwijzers, En Ter Bevordering Der Huiselijke Opvoeding - (Uitgegeven ten voordeele van hulpbehoevende bejaarde onderwijzers en derzelver nagelatene betrekkingen) voor het jaar 1842 - tiende jaargang. Een uitklapplaat met een liedje; Het Hoogste Doel der School. Heel goede conditie het binnenwerk, de rug vertoont slijtage. Stempel van het Onderwijzers Geselschap Amersfoort op de titelpagina. Heel zeldzaam. Size: 220 x 127 Mm. 005092


Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type