Tijdschrift Voor Onderwijzers, En Ter Bevordering Der Huiselijke Opvoeding - Jaargang 1833

egidiusamsterdam.com

P. Burggraaff/ J. Van Wijk Roelandszoon/ M.C. Van Hoorn / j. Van Schrijven / P. Meesters. Published by J. Oomkens, Groningen, 1983. 262 pages, text in (Old) Dutch. - Tijdschrift Voor Onderwijzers, En Ter Bevordering Der Huiselijke Opvoeding - (Uitgegeven ten voordeele van hulpbehoevende bejaarde onderwijzers en derzelver nagelatene betrekkingen) voor het jaar 1833 - twee uitklapplaten met lied teksten; Het Avondliedje en de Slaap des Doods. Heel goede conditie het binnenwerk, de rug vertoont slijtage. Heel zeldzaam. Size: 220 x 128 Mm. 

005089


Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type