Tijdschrift Voor Onderwijzers, En Ter Bevordering Der Huiselijke Opvoeding - Derde Jaargang 1835 - Met Kaart Van De Loopbaan Van De Komeet Halley in 1835 - Sky Map of the Orbit of Halley's Comet in Lithograph

egidiusamsterdam.com

W.TERPSTRA / E.M.MOLEMA /G. VEENENDAAL / THIEME TH VAN SWINDEREN E.A.

W. Terpstra / E.M. Mollema / G. Veenendaal / Thieme Th Van Swindenderen e.a. Published by J. Oomkens, Groningen, 1835. Hard Cover. Condition: Fine. 1st Edition. 256 pagina's. Tekst in (Oud) Nederlands. - Tijdschrift Voor Onderwijzers, En Ter Bevordering Der Huiselijke Opvoeding - (Uitgegeven ten voordeele van hulpbehoevende bejaarde onderwijzers en derzelver nagelatene betrekkingen) voor het jaar 1835 - derde jaargang. uitklapplaat met liedje "de Hemel"achterin. Tegenover p 192 een bijzondere kaart : Sterrekaartje van het Noordelijk Halfrond en Loopbaan der komeet van Halley in 1835. Gedrukt ter steendrukkerij van J. Oomkens;34 x 39 cm. Nog een liedje to. p 128 - Bij de graven van Dierbare Afgestorvenen Heel goede conditie het binnenwerk, de rug vertoont slijtage. Heel zeldzaam. Size: 220 x 128 Mm.  005090


Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type