H.C.A VAN KAMPEN EN H.KERSKEN Hzn. Schepen Die Voorbijgaan

EgidiusAmsterdam.com

001007

[001007] H.C.A VAN KAMPEN EN H.KERSKEN Hzn. Schepen Die Voorbijgaan. Anwb, 1927. Hard Cover Cloth. Fine 348 pages, throughout illustrated in B&W photographs and drawings. Text in Dutch. Schepen die voorbijgaan - Een verzameling afbeeldingen en beschrijvingen van schepen die de Nederlandsche Binnenwateren bevaren. Bewerkt door H.C.A.van Kampen en H.Kersken Hzn. In opdracht van de A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland Met medewerking van de Kon.Verb.Ned. Watersport-Verenigingen. Twee scheuren in tekstbladzijden zijn lang geleden gerepareerd. Size: 206 x 253 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type