NEDERLANDSCHE AMBACHTS- EN NIJVERHEIDSKUNST JAARBOEK 1919

EgidiusAmsterdam.com

[000612] . NEDERLANDSCHE AMBACHTS- EN NIJVERHEIDSKUNST JAARBOEK 1919. Rotterdam: Brusse's Uitgevers-Maatschappij, 1919. First Edition.. Hard Cover. Fine 80 pages of text (in Dutch) 79 pages of B&W photographs. it eerste jaarboek is op innitiatief van de Nederlandsche vereniging voor Ambachts- en Nijverheidskunst uitgegeven met den steun van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.Een redactiecommissie bestaande uit W.Penaat, Corn.van der Sluys en A.P.Smits met W.F.Schouwe als toegevoegd secretaris stelde het werk samen. S.H.de Roos tekende het bandstempel en hield toezicht op de typografische verzorging. Yearbook of Dutch industrial design. An annual publication of twentieth-century interior design and decorative arts--stained glass, textile design, graphics, etc. The spine of the book is a bit discoloured, otherwise a very good copy. Size: 254 x 190 Mm 

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type