Mr P. MABE, Jr / Mr. G.DE VRIES. Handboek Voor Notarissen Volgens De Nederlandsche Wetgeving

EgidiusAmsterdam.com

[004373] Mr P. MABE, Jr / Mr. G.DE VRIES. Handboek Voor Notarissen Volgens De
Nederlandsche Wetgeving - Drie Delen. Haarlem: De Erven Loosjes, 1848. Third
Edition. 223 x 145 x 72 Mm . Hard Cover. Fine Handboek Voor Notarissen Volgens
De Nederlandsche Wetgeving - Drie Delen - door mr. P.Mabé jr. Regter
plaatsvervanger in de Arrondissements Regtbank Adcokaat en Notaris te Haarlem -
derde druk Door de schrijver herzien en aangevuld met medewerking van Mr G.de
Vries. deel I: 407 pag's.Deel II: 359 pag's - deel 3 439 pagina's.

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type