LEO DE MODENE. Kerk-zeeden En De Gewoonten, Die Huiden in Gebruik Zijn Onder De Jooden

EgidiusAmsterdam.com

[001790] LEO DE MODENE. Kerk-zeeden En De Gewoonten, Die Huiden in Gebruik Zijn
Onder De Jooden.. Amsterdam / Antwerpen: Daniel Van De Dalen, 1700. First
Edition.. Hard Cover, Leather. Fine 198 Pages, +8 Pages Bladwijser - Part Two ;
Vergelyking der Joodsche ceremoniën of Kerk-zeeden 203 pages and 4 pages
bladwyser.4 foldout gravures in B&W. I de Joodsche bruilift. II. Joodsche
echtscheiding. III. Weigering van des Broeders weduwe te trouwen. IV. Joodsche
besnijdenis. - Kerk-zeeden En De Gewoonten, Die Huiden in Gebruik Zijn Onder De
Jooden. Uit het Italiaans van Leo de Modene, Venetiaansch Rabbi Met een
vervulling, nopende de Gesindheid der hedendaagsche Caraiten en Samaritanen.
Waarbij nog een tweede deel is gevoegd, welker opschrift is, Vergelijking der
Joodse Kerk Zeeden met de Leere der Kerke nevens een verhaal aangaande de
Verscheide Missen, of Liturgien, dewelke door de geheele wereld gebruikelyk
zijn. Door d'H. Simon Ville En in het Nederlandsch vertaald door A. Godart. Met
Schoone kopere Platen verciert. Amsterdam By Daniel van den Daalen,
Boekverkooper, By de Beurs, 1700. Original leather binding, front damaged, some
leather missing. Size: 168 x 100 X40 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type