Johannes van Keulen, Pas-Kaart vande rivieren Commewini, Suriname en Cupanama

egidiusamsterdam.com

Pas-Kaart vande rivieren Commewini, Suriname en Cupanama, plusminus AD 1700

Door Vooght Geometra 't Amsterdam By Johannes van Keulen. Boek en Zee kaart verkoper aande Nieuwe brug inde Gekroonde Loodsman Met Privilegie voor 15 Iaren.

Handgekleurde originele kopergravure, Papersize 615 x 535 mm. 

Twee kompasrozen


Collections: Prints & Posters

Category: Prints & Posters

Type: Unknown Type