JAN WAGENAAR. Tegenwoordige Staat Der Vereenigde Nederlanden

egidiusamsterdam.com

Notify me when this product is available:

[005071] JAN WAGENAAR. Tegenwoordige Staat Der Vereenigde Nederlanden; Vyfde
Deel - Behelzende Het Vervolg Der Beschryvinge Van Holland Met Naauwkeurige
Plans Der Steden En Printverbeeldingen Versierd . Amsterdam: Isaak Tirion, 1744.
1st Edition. 228 x 140 x 40 Mm . Hard Cover. Fine 532 pages, 10 pages
bladwijzers, index en verbeteringen. Illustrated in B&W fold out prints by Isaak
Tirion. - Tegenwoordige Staat Der Vereenigde Nederlanden; Vyfde Deel -
Behelzende Het Vervolg Der Beschryvinge Van Holland Met Naauwkeurige Plans Der
Steden En Printverbeeldingen Versierd Te Amsterdam By Isaak Tirion, in de
Kalverstraat, het Negende Huis van den Dam, in Hugo Grotius. 1744 - (Author: Jan
Wagenaar not menrioned) 17 Foldout plates in fine condition Grondtekening der
stad Amsterdam, De Dam, Grondtekening der stad Gouda, de stad Gouda (van over
den IJssel te zien) Grondtekening der stad Rotterdam, De Beurs te Rotterdam, De
stad Gorinchem, Grondtekening der stad Schiedam, Grondtekening der stad
Schoonhoven, Nieuwe Grondtekening der stad Brielle, Alkmaar, Nieuwe
grondtekening der stad Hoorn, Grondtekening der stad Enkhuisen, Haven der stad
Edam, Grondtekening der stad Monnikendam, Grondtekening der stad Medenblik,
Grondtekening der stad Purmerende. 17 plates in original leather binding, Hinge
weak. Over all fine.

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type