Het Nieuwe Testament - Ofte Alle Boeken Des Nieuwen Verbonts Onzes Heeren Jesu Christi

egidiusamsterdam.com

[005459] . Het Nieuwe Testament - Ofte Alle Boeken Des Nieuwen Verbonts Onzes
Heeren Jesu Christi - Uit De Griekse Tale in Onze Nederlandsche Tale
Getrouwelijk Overgezet Door Last Van De Hoog : Heeren Staten Generaal Der
Vereenigde Nederlanden . Amsterdam: Nederlandsche Bijbel Compagnie, 1839. 155 x
95 x 50 Mm. Hard Cover in Slipcase. Fine Het Nieuwe Testament - Ofte Alle Boeken
Des Nieuwen Verbonts Onzes Heeren Jesu Christi - Uit De Griekse Tale in Onze
Nederlandsche Tale Getrouwelijk Overgezet Door Last Van De Hoog : Heeren Staten
Generaal Der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode
Nationaal gehouden in de jaren 1618 en 1619 te Dordrecht - Bij de Nederl Bijbel
Compagnie te Amsterdam, J. Brandt & Zoon, de Erven Wed,F.G.Onder de Linden, N.de
Gijselaar P: Z: en P Proost. Te Haarlem Joh. Enschedeen Zoon.Prachtig gaaf
boekje in een originele gemarmerde schuifdoos. Lederen band met gouden lijnen.
Goud op snee.

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type