GERD ARNTZ, Ontwikkelingshulp 1967

EgidiusAmsterdam.com

Gerd Arntz (1900 - 1988) Linosnede, imagesize 401 x 488 mm, 1967. Ontwikkelingshulp. Arntz heeft de prent in 1986 opnieuw afgedrukt in een oplage van zestig exemplaren, dit is Nr 3

Door Gerd Arntz gesigneerd en genummerd in potlood.

Linocut, Linoleumschnitt

AA4128


Collections: Gerd Arntz

Category: Art

Type: Unknown Type