GERD ARNTZ, De Petöficlub, 1957

EgidiusAmsterdam.com

Gerd Arntz (1900 - 1988) Linosnede imagesize 209 x 299 mm 'De Petöficlub' 1957. In 1986 heeft Arntz een extra oplage gedrukt van 60 exemplaren. Dit is Nr 3

Door Gerd Arntz gesigneerd in potlood.

Lino cut, Linoleumschnitt


Collections: Gerd Arntz

Category: Art

Type: Unknown Type