GERARD FIERET. (1924 - 2009) - Monografieën Van Nederlandse Fotografen

EgidiusAmsterdam.com

[004117] GERARD FIERET. Gerard Fieret (1924 - 2009) - Monografieën Van
Nederlandse FotograFen # 15 . Haarlem: Focus Publishing, 1st Edition. 328 x 245
Mm. Hard Cover. As New / As New. ISBN: 978-90-78811-12. 200 pages, illustrate in
full colour photographs. Text in Dutch and English by Frans van Burkom.- Gerard
Fieret (1924 - 2009) - Monografieën Van Nederlandse Fotograven # 15 - "Aan de
hand van de foto’s uit met name Nederlandse collecties en soms niet eerder
gepubliceerde documenten maakt auteur en kunsthistoricus Frans van Burkom een
even grondige als verrassende analyse van Fierets leven en werk. (-)."

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type