G.K.VAN HET REVE. Les Soirs (de Avonden)

egidiusamsterdam.com

[005409] G.K.VAN HET REVE. Les Soirs (de Avonden) - Un Recit D' Hiver - Roman -
Traduit Du Neerlandais Par Maddy Buysse . Paris: Gallimard, 1970. 1st Edition.
206 x 144 Mm. Soft Cover Stiff Folds. Fine 249 pages, text in French - Les Soirs
- Un Recit D' Hiver - Roman - Traduit Du Neerlandais Par Maddy Buysse - de
Avonden '47 - Browned on the cover, fine on the inside. Bekijkt u vooral de
foto's met name de flaptekst waarin Reve beweert zeven jaar in het gevang
gezeten te hebben wegens desertie uit het koloniale leger. 

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type