G.FRANCOIS. De Kunst om Zich Te Grimeren, Handleiding

EgidiusAmsterdam.com

[002619] G.FRANCOIS. De Kunst om Zich Te Grimeren, Handleiding Voor Jonge
Tooneelspelers, Dilettanten En Liefhebberij Tooneelgezelschappen in Gezellige
Kringen. Amsterdam: G.Theod Bom, 1910. First American Edition.. Hard Cover. Very
Good ca 1910, De Kunst om Zich Te Grimeren, Handleiding Voor Jonge
Tooneelspelers, Dilettanten En Liefhebberij Tooneelgezelschappen in Gezellige
Kringen. Naar het Hoogduitsch van L.Schneider, Fr Altmann en Ludwig Menzel onder
toezicht en medewerking van een Oud-Tooneeldirecteur, door G. Francois. Voorzien
van alle 4 platen in litho met 24 verschillende voorbeelden. Nederlandse tekst.
Gebonden in een karton bandje gezamenlijk met het boekje: Het Grimeren,
Prachtische (sic) Handleiding voor Dilettanten en jonge Tooneelspelers, met 28
Afbeeldingen door Mari J. Ternooy Apel. 2e druk. W.B.Moransard, Amsterdam. Het
bandje is zelfgemaakt van een oud kinderprentenboek, dus niet origineel. Size:
195 x 134 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type