E. VON SIEBOLD. Handboek Over De Kennis En Genezing Der Ziekten Van Het Vrouwelijke Geslacht Door E. Von Siebold Consulterenden Arts En Hoogleraar Te Berlijn Tweede Deel

EgidiusAmsterdam.com

E. VON SIEBOLD. Handboek Over De Kennis En Genezing Der Ziekten Van Het
Vrouwelijke Geslacht Door E. Von Siebold Consulterenden Arts En Hoogleraar Te
Berlijn Tweede Deel . Amsterdam: C.L.Schleijer, 1823. 1st Edition. 210 x 130 x
40 Mm . Hard Cover. Very Good 555 pagina's, tekst in het oud Nederlands. -
Handboek Over De Kennis En Genezing Der Ziekten Van Het Vrouwelijke Geslacht
Door E. Von Siebold Consulterenden Arts En Hoogleraar Te Berlijn Tweede Deel -
UIt het Hoogduitsch, naar de tweede vermeerderde en verbeterde Uitgave met
Aanteekeningen door J.J.Gaaswijck, Praktizerenden Arts te Amsterdam Tweede Deel
1823 -  
[006280] 

Collections: Books, Home page, rare and exclusive

Category: Book

Type: books