DIETER ROTH. Boeken - Dieter Roth - SMA No 577 .

egidiusamsterdam.com

[005650] DIETER ROTH. Boeken - Dieter Roth - SMA No 577 . Amsterdam: Stedelijk
Museum, 1975. 1st Edition. 335 x 235 Mm. Soft Cover Stapled. Very Good 128
pages, illustrated in B&W. No text. - Boeken - Dieter Roth - SMA No 577 -
Stedelijk Museum Amsterdam 1975. Dog eared on the right top corner and browned
on the edges. Inserted: a stencilled bibiografie 16 pages - text in Dutch -
dieter roth complete lijst van boeken - stedelijk museum amsterdam - 31 januari
- 16 maart 1975 - de vertalingen zijn zo exact mogelijk daarom is soms de
voorkeur gegeven aan ouderwetse technische termen en zijn door de kunstenaar
verzonnen woorden en stijlconstructies letterlijk vertaald - losbladig met één
nietje in het midden. 

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type