CUYPERS. Het Rijks Museum Te Amsterdam

EgidiusAmsterdam.com

[001889] CUYPERS. Het Rijks Museum Te Amsterdam Uitgegeven Onder Leiding Van Den
Architect Der Rijks Museum Gebouwen Dr.P.J.H. Cuypers. Amsterdam: Van Holkema En
Warendorf, 1898. First Edition.. Loose Prints in Files. Fine 12 files with
prints and text.Text in Dutch, images in B&W and colour. Het Rijks Museum Te
Amsterdam Uitgegeven Onder Leiding Van Den Architect Der Rijks Museum Gebouwen
Dr.P.J.H. Cuypers met tekst van Jkhr. Mr. Victor de Stuers. Published in 12
parts, each with 4 pages of text and plates with a special subject. Floormaps,
Images from the outside of the building, entrences, decorations. Part 1 - 3
plattegronden. Part 2 - 4 doorsneden van de gewelven, de trapzaal, de NW
hoofdvleugel, Het westelijk Paviljoen en de traptoren . Part 3 - 5 prenten
-doorsnede Westelijk Binnenhof, mozaiekvloer in de Rembrandtzaal, en andere
mozaiekvloeren, de Hoofddeur, de ijzerconstructie der Bibliotheek. deel 4 - 5
platen - zinken dakkammen, de kruisvensterramen, schrijnwerk aan binnen en
buitendeuren, poort en tuinhek, windvaan en topversiering, Deel 5 - kraagstenen
etc. profielen in de hal, meubels, de hoofddeur van de directie, 4 platen - deel
6 - dubbelblad met perspectivische doorsnede, foto's; buitenaanzicht uit het
oosten, de doorrit, N.O. Hoofdingang, een ingang onder den doorrit, 5 platen.
deel 7 Ingang ZO toren, Westelijk Binnenhof, Zuid oosthoek West binnenhof, In
het Nerderlands Museum afdelingen 12de tot 14de eeuw, Boogtrommels boven
vensters. 5 platen (foto's) deel 8 Friesversieringen, kraagstenen kapiteelen,
wapendragers in tegelwerk, 2 x, Ingang kleine cabinetten oost. 5 platen. deel 9
- gewelfbeschildering, zonnewijzer Bibliotheek, Spits (Klokken) toren, de vier
winden in den Klokketoren, Waterafvoeren, 5 platen. deel 10 - woning Directeur,
west, zuid, diverse ingangen, (kleuren litho's) Muurschildering Zaal van der
Hoop, muurschilderingen Voorzaal, 5 prenten. deel 11 - Friesschildering der
zalen voor Moderne Kunst, Muur en gewelfschildering, muurschildering Westelijke
vestibule, fries in de Rembrandtzaal, muurschildering in de zaal der Vreemde
Meesters, 5 kleuren litho's. deel 12 - muurschildering in de zaal van de Poll,
fries nevens de eregallerij, Balk en gewelfschildering in de Admiraliteits- en
in de leeszaal, tavereel in geemailleerd lava aan den Achtergevel,
wapenschilden. 5 platen. totaal 12 kleurenlitho's en 48 zwart/wit afbeeldingen.
Map heel en stevig wel wat bruin en vlekkig, binnenwerk perfect. Size: 530 x 345
x 35 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type