CATEAU VAN ROSEVELT Kaart Van Suriname Naar De Opmetingen Gedaan in De Jaren 1860 - 1879

EgidiusAmsterdam.com

[004532] CATEAU VAN ROSEVELT J.F.A. /LANSBERGE J.F.A.E., VAN. Kaart Van Suriname
Naar De Opmetingen Gedaan in De Jaren 1860 - 1879 - Door J.F.A. Cateau Van
Rosevelt, Oud Officier Ridder Der Orden Van Den Nederlandschen Leeuw En Van Het
Legioen Van Eer. Lid Van Den Raad Van Bestuur in Suriname. En J. Van Lansberge. , 1880. 1st Edition. 517 x 725 Mm . Loose Pages in a Portfolio. Fine Map ( 1420 x 2500 mm) devided into 10 parts ( each part messuring 710 x 505 mm);- Kaart Van Suriname Naar De Opmetingen Gedaan in De Jaren 1860 - 1879 - Door J.F.A. Cateau Van Rosevelt, Oud Officier Ridder Der Orden VanDen Nederlandschen Leeuw En Van Het Legioen Van Eer. Lid Van Den Raad Van Bestuur in Suriname. En J.F.A.E Van Lansberge, Kapitein der Infanterie - Schaal van 1 : 200.000. - "Demetingenvoor deze kaart werden verricht door J.F.A. Cateau van Rosevelt, officier, expeditieleider en ambtenaar. In de jaren 1871 en 1872 nam hij verlof en bereisde het binnenland van Suriname, samen met J.F.A.E van Lansberge. De kaart werd in 1880 door de Nederlandse regering gekocht, toen er grote behoefte bestond aan een betrouwbare grondslag voor de uitgifte van (goud) concessies. In cartografisch opzicht betekende dit grootschalige kaartwerk een grote  verbetering ten opzichte van voorgaande kaarten. Toch is het nog typisch een kust-rivieren-kaart, waarop slechts het toenmalige economisch nuttige gebied staat aangegeven. Uitzondering vormthet stroomgebied van de Marowijne." from wikipedia. The top left part; Britisch Guyana, is in FACSIMILE from the Buyten & Schipperheijn edition 2004. Portfolio; spine is missing. Nine original parts and one part in facsimile of this very rare and large map of Suriname.

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type