C.P. FUNKE. Handboek Welgemanierdheid En Zedelykheid, in Karakterschetsen Vooral Ten Dienste Der Jongelingschap

EgidiusAmsterdam.com

[002067] C.P. FUNKE. Handboek Welgemanierdheid En Zedelykheid, in
Karakterschetsen Vooral Ten Dienste Der Jongelingschap - Tweede Deel - Eerste
Druk. Zutphen: Thieme Art, 1805. First Edition.. Stiff Wraps. Fine Beginnende
bij pagina 153 tot 280 - Nederlandse tekst. "Handboek Welgemanierdheid En
Zedelykheid, in Karakterschetsen Vooral Ten Dienste Der Jongelingschap - Tweede
Deel - Eerste Druk " Met 26 hoofdstukken waarin ieder een karakterschets gegeven
wordt zoals de verwijfde, de Zwelger, de Tafelschuimer, de Pluimstrijker, de
Eergierige, de Onbillijke, de Hardvochtige en tenslotte de Deugdzame Mens.
Oorspronkelijke papieren band waar de rug van mist. Vochtplekken op de eerste en
laatste pagina's. Verder in goede staat. Size: 220 X 135 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type