AMSTERDAM, De Koepelkerk

EgidiusAmsterdam.com

Kopergravure, 1729. Johan van Septeren en Nicolaes Listing. Uitzonderlijk formaat: 540 x 710 mm, in 16 delen gevouwen. Smalle marges rondom. Aan de onderzijde verlengd met stroken 18e eeuws papier.

Afbeeldinge van een fraaye Coupel-kerk. Uytgevonden door Mr. Nicolaas Listing, advocaat op de Booter-markt, alhier geplaatst te worden; beneffens de geheele Booter-markt, en alle omleggende Huysen.

Gezicht in perspectief van de Botermarkt (Rembrandtplein) met een ontwerp van Nicolaes Listing voor een koepelkerk. Op de voorgrond de Boterwaag met rechts daarvan een toneelvoorstelling in de open lucht. Geheel links vooraan de ingangen van de Reguliersbreestraat en Halvemaansteeg.


Collections: Prints & Posters

Category: Prints & Posters

Type: Unknown Type