PRENT - KRANSJE Verhaaltjes in Proza En Poëzy Voor De Jeugd

EgidiusAmsterdam.com

[001778] . PRENT - KRANSJE Verhaaltjes in Proza En Poëzy Voor De Jeugd. Sneek:
F. Holtkamp, First Edition.. Soft Cover. Good 19 pages, 4 ingekleurde prentjes.
Geen jaar. Eerste helft van de 19de eeuw. Oud Nederlands. In de (originele?)
beige kaft. Wat gevlekt. De achterkant is een beetje los verder zit het hele
boekje nog stevig in elkaar. Waarschijnlijk ca 1840. PRENT - KRANSJE Verhaaltjes
in Proza En Poëzy Voor De Jeugd - te Sneek, bij F. Holtkamp. Bevattende; Mina en
haar poesje; Het Godsdienstige kind; Leerlust; De Twee kleine soldaten; Jan,
zijne moeder op hare verjaardag met een versje in de hand naderende.; Willem en
zijn zusje; de Bloemruiker en het kersenboompje; het goede voornemen; Jansje en
hare kippetjes; God is overal en hem is niets verborgen; Het School-uur; Het
liegen; Lotje aan hare moeder op derzelver verjaardag. Size: 163 x 97 Mm

Collections: Books, rare and exclusive

Category: Book

Type: Unknown Type