COR JARING (1936 - 2013), Reportage Zuid-Oost Azië in 70 originele foto's

EgidiusAmsterdam.com

Cor Jaring (Amsterdam, 18 december 1936 - 17 november 2013) was een Nederlands fotograaf en conceptueel kunstenaar die vooral bekend werd met zijn werk uit de jaren zestig en zeventig.

In 1966 bracht Jaring een bezoek aan Japan en aansluitend Formosa, Hong Kong, Tailand en Indonesië. Hij beschrijft hieronder hoe dat begon.

Uit: "Je bent die je bent (en dat ben je)", door Cor Jaring, Tritonpers, Huizen 1986

"In een tijdschrift zie ik foto's en een artikel over Japan. Daar zou ik wel eens naar toe willen, denk ik. Een week later moet ik in Den Haag zijn. Als ik midden in de residentiestad stop om de weg te vragen, zie ik dat ik voor het gebouw van de Japanse ambassade sta. Weet je wat, denk ik, ik loop eens naar binnen en vraag wat foldertjes. De secretaris van de ambassadeur staat me vriendelijk te woord. Hij raadt me aan eens met de Japan-airlines in de Leidschestraat in Amsterdam te gaan praten. Misschien kan ik daar een gratis reis versieren. Voordat ik naar de Japan-Airlines ga, ontmoet ik bij Scheltema Ben van Meerendonk. Ik vertel hem van mijn plan naar Japan te gaan. Ben stelt me voor de helft van de reis te financieren en ook de opbrengst fifty-fifty te doen. Hij geloofde in mij. Hij wist dat ik door mijn figuur altijd de gebeurtenissen en mensen van binnenuit benaderde. Dat maakte mijn werk zo indringend. Hij wist dat ik door had wat de tijdschriften wilden hebben, of het nou de life magazine was of het Orgaan van Plattelandsvrouwen. Met de Japan-Airlines komen Ben en ik overeen dat zij voor een bedrag, zo groot als de prijs van een returnticket Japan-Nederland, aan foto's van me zouden kopen als ik terugkwam. Ze gaven me een z.g. Roundtrip, een trip om de wereld. Overal, waar het vliegtuig maar een tussenlanding maakt kon ik eruit zolang als ik wilde, om mijn reis te vervolgen met een later vliegtuig."

De 71 foto's  zijn in goede staat (één met ezelsoor). Afmeting 279 x 256 Mm. 57 foto's dragen het stempel van Algemeen Hollands Fotopersbureau, eigenaar Ben van Meerendonk, Amsterdam. 6 Foto's zijn gestempeld Anthony-Verlag, München; 3 foto's zijn gestempeld Radial-Press, Madrid. 7 foto's zijn ongestempeld.

Enkele foto's zijn gedateerd, einde 1966 en begin 1967.

Jaring won in 1975 World Press Photo met "Amsterdam, beeld van een stad". In 1979 de fotoprijs van de stad Amsterdam en werd in 1986 ereburger van deze stad. In 2002 kreeg hij de Frans Banninck Cocq Penning voor 'grote verdiensten voor de fotografie in Amsterdam'.

In 2015 verscheen "Jarings bewogen leven" bij Hannibal door Sander Troelstra.

De hier afgebeelde foto's vormen een representatieve selectie van de gehele collectie.


Collections: Photography

Category: Photography

Type: Unknown Type